Cookies

Súbory Cookies

     Internetový obchod automaticky nezhromažďuje žiadne údaje s výnimkou údajov obsiahnutých v cookies pri používaní stránky. Cookies sú malé textové súbory zasielané internetovým obchodom a uchovávané na vašom počítači, ktoré obsahujú určité informácie súvisiace s vaším využívaním stránok a internetového obchodu. Tieto môžu byť buď dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookies sú odstránené pri zatvorení prehliadača, zatiaľ čo trvalé cookies sú uchovávané aj po ukončení vášho prezerania stránok a slúžia na uchovávanie takých informácií, ako vaše heslo či prihlasovacie údaje, čo potom uľahčuje a urýchľuje vaše použitie stránok. Internetový obchod využíva vyššie uvedené cookies na nasledujúce účely:

Druhy používaných Cookies

     Administrátorom používané Cookies sú bezpečné pre zariadenia používateľa. Konkrétne – touto cestou sa nedostanú do vášho počítača žiadne vírusy, nežiaduce softvér či softvér škodlivý. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používateľa a prispôsobiť servis každému používateľovi individuálne. Cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na zariadení a príslušnú hodnotu.

Administrátor používa dva typy Cookies

     Session Cookies: Tento typ cookies nám umožňuje sledovať vašu činnosť počas session v prehliadači. Session v prehliadači začína otvorením okna vášho prehliadača a končí jeho uzavretím. Session cookies sú vytvárané iba dočasne a mažú sa hneď po uzavretí okna prehliadača. Takýto mechanizmus neumožňuje ukladanie akýchkoľvek osobných údajov ani dôverných informácií zo zariadenia užívateľa.
Trvalé cookies: Cookies, ktoré zostanú na vašom Zariadení po časový úsek definovaný priamo v cookies. Aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá daný súbor cookies vytvorila. Takýto mechanizmus neumožňuje ukladanie akýchkoľvek osobných údajov ani dôverných informácií zo zariadenia užívateľa.
Užívateľ má možnosť obmedziť alebo úplne vylúčiť prístup súborov cookies do svojho zariadenia. Pokiaľ použijete túto možnosť, bude používanie služby možné, okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú cookies.

Účely, pre ktoré sú Cookies používané

Administrátor používa Cookies na tieto účely:

 • Konfigurácia stránok
 • Úprava webového obsahu podľa preferencií používateľa a optimalizácia využitia webových stránok
 • Rozoznanie zariadenia užívateľa a jeho lokalizáciu a správne zobrazenie webovej stránky, prispôsobené jeho individuálnym potrebám
 • Pamätanie nastavení vybraných používateľom a personalizácia používateľského rozhrania, napríklad z hľadiska zvoleného jazyka alebo oblasti, z ktorej používateľ pochádza
 • Zapamätanie histórie navštívených stránok s cieľom odporúčania obsahu
 • Veľkosti písma, vzhľadu internetových stránok a pod
 • Služba overovania užívateľov a zabezpečenie užívateľských relácií na stránkach uloženia potvrdenia, že je užívateľ prihlásený. Tu hovoríme o tzv. autentizačnej cookie. Bez nej by server nevedel, že už prihlásenie a overenie užívateľa prebehlo a vyžadoval ich pri návšteve každej ďalšej stránky.
 • Správne nastavenie vybraných funkcií stránok, čo umožňuje najmä overenie pravosti relácie prehliadača
 • Optimalizácia a zvýšenie efektívnosti služieb poskytovaných administrátorom
 • Implementácia procesov potrebných pre správne fungovanie webových stránok
 • Prispôsobenie obsahu internetových stránok potrebám používateľa a optimalizácia ich využitia. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať základné parametre používateľského zariadenia a správne zobraziť webovú stránku a prispôsobenú jeho individuálnym potrebám.
 • Správna obsluha partnerského programu, ktorá umožňuje predovšetkým overenie zdrojov presmerovania užívateľov na webové stránky.
 • Zapamätanie si polohy užívateľa
 • Správne nastavenie vybraných funkcií stránok, čo umožňuje hlavne prispôsobenie zobrazovaných informácií lokalizácii používateľa
 • Analýza, prieskum a audit počtu návštev stránok
 • Vytváranie anonymných štatistík, ktoré napomáhajú pochopiť, akým spôsobom používatelia stránok tieto stránky používajú, z toho potom je možné čerpať pri vylepšovaní ich štruktúry a obsahu
 • Reklamné služby
 • Prispôsobenie ponúkaných prostredníctvom stránok reklám služieb a výrobkov tretích strán
 • Zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti stránok

    

     Samozrejme môžete inštaláciu súborov Cookies zablokovať alebo odstrániť trvalé súbory Cookies pomocou príslušnej voľby vo vašom prehliadači. V prípade akýchkoľvek problémov odporúčame použiť pomocníka prehliadača alebo sa skontaktovať s výrobcom prehliadača, ktorý používate.